uw partner in duurzame energie

EEN OP MAAT TOTAALCONCEPT VOOR UW ENERGIELEVERING

DeeneD is een onafhankelijke energieleverancier die zich volledig richt op de levering van duurzame energie in de woning- en utiliteitsbouw.
De leveringen zijn projectgebonden en omvatten de distributie van (duurzaam) opgewekte warmte, koude en warm tapwater.

DeeneD is een onafhankelijke exploitant voor collectieve duurzame energievoorzieningen in de woning- en utiliteitsbouw welke in eigendom van derden zijn.

DeeneD onderscheidt zich door haar flexibele, persoonlijke en integrale aanpak. Wij exploiteren duurzame energie op maat .
Dit resulteert voor u in lagere bedrijfskosten en tevreden eindgebruikers.

De exploitatie van duurzame energie kan zowel onder het DeeneD als onder uw eigen label  worden uitgevoerd.
Om telefonisch een vrijblijvende afspraak te maken kunt u bellen naar 0182-640775
of gebruik ons mail@contactformulier

Diensten en services

EXPLOITATIE ONDER LABEL VAN DE OPDRACHTGEVER

Naast exploitatie adviseert DeeneD ook over duurzame energievoorzieningen: van het oprichten van een energie BV tot het rendabel maken van exploitaties.
Advisering omvat de volgende disciplines:  • Juridisch.   • Economisch  • Technisch.

Specialismen

Het verzorgen van exploitaties onder label van de opdrachtgever en
het analyseren en oplossen van technisch problemen.

EEN OP MAAT TOTAALCONCEPT VOOR UW DUURZAME ENERGIE

Veel gestelde vragen

MOCHT UW VRAAG ER NIET TUSSEN STAAN NEEM DAN CONTACT OP
MET ONZE KLANTENSERVICE

Meters

Wat doet een warmtapwatermeter?

De warmtapwatermeter meet alleen de hoeveelheid warmtapwater die door de meter is gestroomd. Een temperatuurmeting is niet nodig, omdat wij een vaste temperatuur leveren. De meter wijst kubieke meters aan. Download hier de gebruikershandleiding voor de meters.

Uw woning is voorzien van een warmtemeter en een

Uw woning is voorzien van een warmtemeter en een warmtapwatermeter. De warmtemeter meet, naast de hoeveelheid CV-water die door de meter stroomt, ook het temperatuurverschil. Op deze wijze is exact te berekenen hoeveel warmte er door de meter gestroomd is. De meter geeft dit aan in kilowatturen (kWh). Middels een vaste omrekenfactor herleiden wij dat naar gigajoules, de eenheid waarin wij afrekenen. Wilt u het verbruik zelf omrekenen, download hier de omrekentabel.

Energienota

Ik heb het idee dat mijn meter(s) niet goed werken?

Dit dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken, dan kunnen wij een onderzoek starten en de meter op de juiste werking laten controleren door de fabrikant. De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door de partij die in het gelijk gesteld wordt.

Ik begrijp mijn energienota niet.

U kunt voor een toelichting op uw afrekening contact opnemen met de klantenservice.

Wat als DeeneD uw klacht heeft afgewezen?

Wanneer u van mening bent dat uw klacht door DeeneD niet naar behoren is behandeld, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Energie & Water.

Ik ben het niet eens met het gefactureerde verbruik.

U kunt een klacht indienen bij DeeneD. Deze klacht dient wel schriftelijk te worden ingediend middels een brief of e-mail. In deze e-mail moet duidelijk omschreven staan waar u bezwaar tegen maakt en wat uw motivatie is. Het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen aan DeeneD.

Levering van warmte

Het is koud in mijn woning, maar de vloerverwarming werkt goed.

Controleer of uw woningafsluiters openstaan. Deze kunt u vinden voor en na de warmtemeter.

De afsluiter staat open en alles werkt goed, dan is er sprake van een storing. U kunt ons bellen, maar zeer waarschijnlijk is de storingsmonteur al onderweg.

Kan ik bij DeeneD terecht als mijn verwarmingssysteem niet goed werkt?

Helaas kunt u hiervoor niet bij DeeneD terecht. DeeneD is als energieleverancier verantwoordelijk voor de levering tot aan uw woning. De binneninstallatie is uw eigen verantwoordelijkheid of die van uw verhuurder. Wij kunnen u hiermee niet helpen.

Het is koud in mijn woning, ik heb geen warmte!

Alvorens DeeneD te bellen dient u eerst te controleren of u wel warmte geleverd krijgt en of uw vloerverwarming werkt. Dit kunt u controleren door te kijken of het leidingdeel vóór de warmtemeter warm is. Is dit het geval dan vind er wel levering van warmte plaats door DeeneD en dient u contact op te nemen met uw installateur of uw verhuurder.

Ik krijg wel warmte, maar mijn vloerverwarming werkt niet goed.

U dient dan contact op te nemen met uw onderhoudsinstallateur die uw installatie onderhoudt. Heeft u deze niet dan kunt u contact opnemen met Deem Installatie BV tel 085 0653640, de kosten die uit hun werkzaamheden voortvloeien zijn voor uw rekening.

Indien u een huurwoning heeft kunt u contact opnemen met uw verhuurder of met de installateur die hij onder contract heeft.

Levering van warmwater

Ik heb geen warm water, wat nu?

Controleer of de woningafsluiter openstaat. U vindt deze in de nabijheid van de warmwatermeter.

Levering van koude

Ik krijg geen koude geleverd.

Wij leveren pas koude als de buitentemperatuur gemeten in de schaduw boven de ca. 14°C is. Hierdoor kan het voorkomen dat u koude verwacht t.g.v. een warme woning terwijl wij dat op dat moment niet leveren. Wij hebben deze grens bewust ingesteld omdat wij willen voorkomen dat de woningen eerst gaan verwarmen om vervolgens weer te gaan koelen, met een hoog warmteverbruik als resultaat.

Ik wil geen koude meer kunt u het afsluiten?

Nee helaas, dat is niet mogelijk. De duurzame energievoorziening kan alleen goed werken als er zowel warmte als koude wordt geleverd. De investeringen voor de energievoorziening  zijn evenredig verdeeld over de woningen in uw woonblok/wijk en daarin kunnen wij achteraf geen wijzigingen meer aanbrengen.

Klantenservice

VRIENDELIJK, DESKUNDIG EN ALLE WERKDAGEN BEREIKBAAR

Heeft u een vraag?
Kijk dan eerst bij veel gestelde vragen of uw vraag er tussenstaat.
Staat uw vraag er niet bij, neemt u  dan contact op met onze klantenservice.
Deze is op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur telefonisch bereikbaar:

 0182-640775

Of mail uw vraag via onderstaand contactformulier.
Wij reageren hier binnen twee werkdagen op.

Tarieven kunnen
per project verschillen

Tarieven kunnen per project verschillen door een andere technische situatie of andere afspraken over de verrekening van de investeringskosten.

DeeneD hanteert een maandlasten-vergelijk om duidelijk te maken hoe uw maandlasten bij DeeneD zich verhouden tot de maandlasten die u bij opwekking via een HR-ketel kwijt bent.
De tariefstructuur die DeeneD hanteert voldoen aan de voorwaarden zoals deze in De Warmtewet zijn vastgesteld.

Verdere informatie over De warmtewet kunt u vinden op de websites van:
De Rijks Overheid en Energie Nederland.

Mail Contactformulier DEENED

WIJ ZULLEN ZO SNEL MOGELIJK OP UW E-MAIL REAGEREN