ENERGIEMANAGEMENT EN ADVIES

WIJ LEVEREN EEN OP MAAT TOTAALCONCEPT

ENERGIEMANAGEMENT

Om een goed economisch rendement van uw warmtevoorziening te behalen
is het belangrijk om de volgende processen volledig onder controle te hebben:

Inkoop energie (gas, elektriciteit, biomassa etc.).
Omzetting van energie (rendementen CV-ketels, warmtepompen en WKO-systemen)
Warmtedistributie

Essentieel is dat de ingekochte energie zo efficiënt mogelijk wordt omgezet
in warmte en bij de klanten wordt afgeleverd. Het zorgdragen voor deze efficiëntie nemen wij graag van u uit handen.
Ons energiemanagement en advies omvat op hoofdlijnen:

Het opstellen van een energieplan.
Beheer op afstand middels GBS.
Online bewaking van de in- en verkoop van energie en het omzettingsrendement.
Het maken en implementeren van verbetervoorstellen.

Energiemanagment en advies

maak een een afspraak voor een geheel vrijblijvend gesprek en pak uw voordeel met onze expertise

ADVIES

Wij adviseren onze opdrachtgevers vanuit het perspectief
als warmte-exploitant van duurzame energie op de volgende gebieden:

Juridisch:

Opzetten van een energie bv  /  Opstellen leveringsovereenkomsten  /  Ondersteuning bij contractbreuk en betalingsachterstanden

Techniek:

Rendementsverbeteringen  /  Het weer op orde brengen van slecht presterende installaties

Klantzaken:

Voorlichting  /  Afhandelen klachten, geschillen en handhavingen

Deened | DIENSTEN EN SERVICES

WIJ LEVEREN EEN OP MAAT TOTAALCONCEPT