VOLLEDIG ONDERHOUD EN BEHEER

VOLLEDIGE SYSTEEM MONITORING

DeeneD kan voor u het onderhoud en beheer volledig overnemen.
Dit betekent voor u en uw organisatie dat wij alle beleidsmatige als uitvoerende taken voor u uitvoeren, zoals:

Opstellen meerjaren onderhoudsplan

Rapportage aan vergunningverleners (WKO)

Afsluiten van contracten met installateurs

Controleren en bewaken van het onderhoudsbudget

Het begeleiden van uit te voeren werkzaamheden

DeeneD heeft vaste samenwerkingsverbanden met
een aantal installateurs maar kan ook desgewenst een samenwerkingsverband aangaan
met een installateur van uw keuze.