storingsregistratie

DeeneD | Meldingen tijdelijke onderbreking energie levering

Storingsregistratie
in de overzichten zijn de geregistreerde verstoringen aan de collectieve
warmte- en/of warm tapwater installatie weergegeven:

Storingsregistratie 2020

Storingsregistratie 2021

Storingsregistratie 2022