DATACOLLECTIE, KOSTENVERDELING,
FACTURATIE EN MONITORING

EEN OP MAAT TOTAALCONCEPT

DATACOLLECTIE IS DE BASIS VOOR EEN KWALITEITSVOLLE AFREKENING

Het verzamelen van alle verbruiksgegevens kan DeeneD zowel manueel, als radiografisch op afstand verzorgen. DeeneD is gespecialiseerd in het op afstand uitlezen (via I-CLOUD) en verwerken van meterstanden, ook van andere fabricaten. Het regelmatig monitoren van het verbruik door het jaar heen is een goede manier om onaangename verrassingen bij de jaarafrekening te vermijden. De Meterstanden worden gevalideerd en gerapporteerd in diverse formats.

KOSTENVERDELING OP BASIS VAN WERKELIJK INDIVIDUEEL ENERGIEVERBRUIK

DeeneD is al jaren gespecialiseerd in het verdelen van energiekosten in collectieve cv- systemen. Collectieve verbruikskosten, zoals verwarming, warm en koud tapwater, … worden door DeeneD verdeeld tussen bewoners op basis van hun werkelijk individueel verbruik. Onze opdrachtgevers geven de totale kosten op aan DeeneD die volgens vooraf bepaalde verdeelsleutels worden uitgesplitst.

FACTURATIE EN INCASSO IN ERVAREN EN BETROUWBARE HANDEN

DeeneD verzorgt – naast de monitoring en kostenverdeling – de facturatie en incasso. Deze service legt zich toe op het daadwerkelijk incasseren van de maandvoorschotten en het factureren en incasseren van de eindafrekening, inclusief het uitvoeren van juridische trajecten.

MONITORING DUIDELIJK INZICHT IN UW ENERGIEVERBRUIK

Bijkomend voordeel van op afstand (enkel bij Q AMR) uitleesbare meters is de mogelijkheid tot opvolging van ieders individuele verbruik (via website VWV). Elke bewoner krijgt vanuit DeeneD een persoonlijke brief met eigen inlogcode en wachtwoord. Elke maand worden de actuele verbruiken weergegeven in relatie tot de gemiddelde verbruiken in de flat en dit per kostensoort. Daarnaast krijgt de beheerder maandelijks een overzicht met alle meterstanden per vertrek zodat deze ook zelf de zaken op de voet kan volgen. Zo ontstaat er voor iedereen een transparante vorm die ongemakken voorkomt en het afrekenproces vlotter laat verlopen.