ENERGIEMANAGEMENT EN ADVIES

WIJ LEVEREN EEN OP MAAT TOTAALCONCEPT

Om een goed economisch rendement van uw warmtevoorziening te behalen is het belangrijk om de volgende processen volledig onder controle te hebben: – Inkoop energie (gas, elektriciteit, biomassa etc) – Omzetting van energie (rendementen CV-ketels, warmtepompen en WKO-systemen) – Warmtedistributie.

Essentieel is dat de ingekochte energie zo efficiënt mogelijk wordt omgezet in warmte en bij de klanten wordt afgeleverd. Het zorgdragen voor deze efficiëntie nemen wij graag van u uit handen.Ons energiemanagement en advies omvat op hoofdlijnen: Het opstellen van een energieplan. – Beheer op afstand middels GBS. – Online bewaking van de in- en verkoop van energie en het omzettingsrendement. – Het maken en implementeren van verbetervoorstellen.

Wij adviseren onze opdrachtgevers vanuit het perspectief
als warmte-exploitant van duurzame energie

Juridisch:

Opzetten van een energie bv  /  Opstellen leveringsovereenkomsten
Ondersteuning bij contractbreuk en betalingsachterstanden

Techniek:

Rendementsverbeteringen
Het weer op orde brengen van slecht presterende installaties

Klantzaken:

Voorlichting  /  Afhandelen klachten, geschillen en handhavingen