Disclaimer

www.deened.nl

Definities

 • Website: www.deened.nl en alle onderliggende pagina’s;
 • Gebruiker: bezoekers van de website;
 • Bedrijf: DeeneD de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • Het onderstaande is van toepassing op onze website.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • DeeneD werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • DeeneD geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • DeeneD biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • DeeneD is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • DeeneD verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
 • DeeneD kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
 • DeeneD zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
 • DeeneD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

DISCLAIMER/AANSPRAKELIJKHEID

De DeeneD site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. DeeneD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van DeeneD afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van DeeneD worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.