toegepaste tarieven

DE TARIEFBLADEN PER PROJECT INZIEN, DOWNLOADEN CQ PRINTEN

Op 1 januari 2023 gaan de tarieven voor warmte omhoog. Dit komt door de grote stijging van gas- en stroomprijzen op de markt. In dit bericht leggen we uit hoe dat zit en wat dit betekent voor klanten van DeeneD. Vanaf 1 januari 2023 gaat het prijsplafond in voor warmte. Zie prijsplafond Rijksoverheid. Tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ) betalen klanten € 47,38 per GJ. Verbruiken klanten meer? Dan betalen zij de tarieven van DeeneD.

Btw-wijziging

Vanwege het prijsplafond vervalt de tijdelijke regeling van het verlaagde btw-tarief per 1 januari 2023. De overheid had in 2022 tijdelijk de btw op energie verlaagd. Zie energiebelasting en btw – Rijksoverheid  van 21% naar 9%. Dit geldt voor stroom, gas en warmte. Met deze verlaging werden de gevolgen van stijgende energieprijzen verzacht. Vanaf 1 januari 2023 betalen alle huishoudens weer 21% btw op hun energie.

DeeneD volgt de maximumtarieven. Om warmte op te wekken koopt DeeneD energie in. Daarvoor zijn we afhankelijk van de energiemarkt, die nu te maken heeft met gestegen prijzen. Door de stijging in de energietarieven zijn ook onze kosten gestegen. Voor het maken van duurzame warmte is namelijk stroom, en voor een aantal oudere systemen ook gas, nodig. Om onze klanten ook volgend jaar warmte te kunnen leveren, heeft DeeneD gas en elektriciteit moeten inkopen tegen de hogere prijzen op de energiemarkt. Daarom is DeeneD genoodzaakt om de maximale tarieven van Autoriteit Consument & Markt (ACM) te volgen.

De tariefstructuur die DeeneD hanteert voldoen aan de voorwaarden
zoals deze in De Warmtewet zijn vastgesteld.