toegepaste tarieven

DE TARIEFBLADEN PER PROJECT INZIEN, DOWNLOADEN CQ PRINTEN

Tarieven kunnen per project verschillen door een andere technische situatie of
andere afspraken over de verrekening van de investeringskosten.

De tariefstructuur die DeeneD hanteert voldoen aan de voorwaarden
zoals deze in De Warmtewet zijn vastgesteld.