Veel gestelde vragen

MOCHT UW VRAAG ER NIET TUSSEN STAAN NEEM DAN CONTACT OP
MET ONZE KLANTENSERVICE

Meters

De warmtapwatermeter meet alleen de hoeveelheid warmtapwater die door de meter is gestroomd. Een temperatuurmeting is niet nodig, omdat wij een vaste temperatuur leveren. De meter wijst kubieke meters aan. Download hier de gebruikershandleiding voor de meters.

Uw woning is voorzien van een warmtemeter en een warmtapwatermeter. De warmtemeter meet, naast de hoeveelheid CV-water die door de meter stroomt, ook het temperatuurverschil. Op deze wijze is exact te berekenen hoeveel warmte er door de meter gestroomd is. De meter geeft dit aan in kilowatturen (kWh). Middels een vaste omrekenfactor herleiden wij dat naar gigajoules, de eenheid waarin wij afrekenen. Wilt u het verbruik zelf omrekenen, download hier de omrekentabel.

Energienota

Dit dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken, dan kunnen wij een onderzoek starten en de meter op de juiste werking laten controleren door de fabrikant. De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door de partij die in het gelijk gesteld wordt.

U kunt voor een toelichting op uw afrekening contact opnemen met de klantenservice.

Wanneer u van mening bent dat uw klacht door DeeneD niet naar behoren is behandeld, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Energie & Water.

U kunt een klacht indienen bij DeeneD. Deze klacht dient wel schriftelijk te worden ingediend middels een brief of e-mail. In deze e-mail moet duidelijk omschreven staan waar u bezwaar tegen maakt en wat uw motivatie is. Het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen aan DeeneD.

Levering van warmte

Controleer of uw woningafsluiters openstaan. Deze kunt u vinden voor en na de warmtemeter.

De afsluiter staat open en alles werkt goed, dan is er sprake van een storing. U kunt ons bellen, maar zeer waarschijnlijk is de storingsmonteur al onderweg.

Helaas kunt u hiervoor niet bij DeeneD terecht. DeeneD is als energieleverancier verantwoordelijk voor de levering tot aan uw woning. De binneninstallatie is uw eigen verantwoordelijkheid of die van uw verhuurder. Wij kunnen u hiermee niet helpen.

Alvorens DeeneD te bellen dient u eerst te controleren of u wel warmte geleverd krijgt en of uw vloerverwarming werkt. Dit kunt u controleren door te kijken of het leidingdeel vóór de warmtemeter warm is. Is dit het geval dan vind er wel levering van warmte plaats door DeeneD en dient u contact op te nemen met uw installateur of uw verhuurder.

U dient dan contact op te nemen met uw onderhoudsinstallateur die uw installatie onderhoudt. Heeft u deze niet dan kunt u contact opnemen met Deem Installatie BV tel 0850 719 850, de kosten die uit hun werkzaamheden voortvloeien zijn voor uw rekening.

Indien u een huurwoning heeft kunt u contact opnemen met uw verhuurder of met de installateur die hij onder contract heeft.

Levering van warmwater

Controleer of de woningafsluiter openstaat. U vindt deze in de nabijheid van de warmwatermeter.

Levering van koude

Wij leveren pas koude als de buitentemperatuur gemeten in de schaduw boven de ca. 14°C is. Hierdoor kan het voorkomen dat u koude verwacht t.g.v. een warme woning terwijl wij dat op dat moment niet leveren. Wij hebben deze grens bewust ingesteld omdat wij willen voorkomen dat de woningen eerst gaan verwarmen om vervolgens weer te gaan koelen, met een hoog warmteverbruik als resultaat.

Nee helaas, dat is niet mogelijk. De duurzame energievoorziening kan alleen goed werken als er zowel warmte als koude wordt geleverd. De investeringen voor de energievoorziening  zijn evenredig verdeeld over de woningen in uw woonblok/wijk en daarin kunnen wij achteraf geen wijzigingen meer aanbrengen.